HELSE


Helse

PASIENT

Lengre opphold på sykehus kan være krevende for både store og små pasienter. Med HP Latex-print kan man dekorere sykehusvegger uten bruk av hverken PVC eller løsemidler, som HP Norge har gjort på barnekreftavdelingen på Rikshospitalet. Man kan også bedre pasientopplevelsen ved å gi bedre tilgang til informasjon, underholdning og opplæring, med alt fra enkle nettbrett og skjermer til avanserte HP Sprout-maskiner og VR-løsninger.

HP-dekor på Rikshospitalet (film) | HP Patient Engagement | VR in Healthcare (pdf)


Helse

HELSEPERSONELL

Leger og sykepleiere er konstant på farten, og trenger gode mobile løsninger, både i møte med pasienter og for administrative oppgaver. Det er viktig med sertifiserte klienter til klinisk vurdering, og ikke minst at maskinene tåler å bli desinfisert mellom hvert skift – noe man finner i HPs egne Healthcare Edition-produkter. Til andre krevende oppgaver, som behandling av røntgenbilder, trengs kraftigere saker; da er det kjekt å ha noen HP Z arbeidsstasjoner i nærheten.

HP Healthcare Edition | HP Z arbeidsstasjoner for helsesektoren | HP-løsninger for sykehus (pdf)


Helse

SPESIALUTSTYR

I tillegg til egne Healthcare Edition-produlter, har HP inngått et pilotprogram med amerikanske Center for Disease Control, hvor man aksellererer testingen av nye former for antibiotika i kampen mot resistente bakterier. Med HPs D300e Digital Dispenser BioPrinter kan laboratoriepersonell skalere opp testingen betydelig, slik at de får bedre resultater på langt kortere tid.

HP BioPrintere | HP Healthcare Edition Products (PDF)

 


Helse

ADMINISTRASJON

Det er mye å tenke på for sykehusadministrasjonen – ikke minst sikkerheten rundt bruk av sensitive opplysninger som pasientdata. Da er det viktig å bruke utstyr som har sikkerhetsfunksjonalitet bygget inn fra starten av, og ikke bare lagt til som en ettertanke. Med PCer og skrivere fra HP sikrer man seg på best mulig måte, som forklart i artikkelen linket til under.

Sikkerhet i helsesektoren (artikkel) | HP PCer | HP klientsikkerhet | HP skrivere | HP utskriftssikkerhet